Informacje

Jesteśmy w trakcie procesu formalizacji inicjatywy – jesteśmy w trakcie zakładania Fundacji. Wkrótce na tej stronie będzie można przeczytać nasz statut oraz inne podstawowe informacje.